Inleiding

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot onze producten en diensten van Annemarie de Hond, handelend onder de naam: By Ann Beauty & Photography
Door het accepteren van de offerte ga je akkoord met deze privacy verklaring en de hierna genoemde voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

By Ann Beauty & Photography, gevestigd aan Mauritsstraat 51 4441 BA te Ovezande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

By Ann Beauty & Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • –  Voor- en achternaam
  • –  Adresgegevens
  • –  Telefoonnummer
  • –  E-mailadres
  • –  IP-adres
  • –  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken binnen onze webshop.
  • –  Locatiegegevens
  • –  Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken By Ann Beauty & Photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over

een minderjarige, neem dan contact met ons op via email: bijbloozz@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

By Ann Beauty & Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– By Ann Beauty & Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

By Ann Beauty & Photography neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. By Ann Beauty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Ideal, voor het ontvangen van betalingen | Snelstart Software, voor het opmaken van offertes en facturen | Mailchimp, voor het versturen van nieuwsbrieven | Woocommerce, voor het online bestellen van producten en diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

By Ann Beauty & Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en de wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

By Ann Beauty & Photography deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. By Ann Beauty & Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt By Ann Beauty &

Photography jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

By Ann Beauty & Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Ann Beauty & Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bijbloozz@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

By Ann Beauty & Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email: bijbloozz@gmail.com

Datalekken

Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte worden gebracht. Je kunt datalekken direct melden via: bijbloozz@gmail.com

De melding en gegevens worden ten allen tijde vertrouwelijk behandeld.