By Ann is gevestigd in Ovezande, in de provincie Zeeland en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22056761

Gegevens By Ann
Mauritsstraat 51, 4441 BA te Ovezande BTW: 143498290.B.01
Tel: +31(0)627178717
IBAN NL09ABNA0417024738 tnv By Ann

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen By Ann en de opdrachtgevers.

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die By Ann aanbiedt.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% BTW.

Artikel 3: Reiskostenvergoeding

3.1 De door By Ann gemaakte reiskosten- reistijd vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever. Tevens buiten onze regio vragen wij een onkostenvergoeding voor de reisuren.

Artikel 4: Annulering
4.1 Geboekte opdrachten kunnen door zowel de opdrachtgever als door By Ann worden geannuleerd.

a) Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang berekenen wij 50% in rekening van het totaal resterend bedrag.

b) Bij annulering voor 7 dagen voor aanvang, berekenen wij geen extra kosten in rekening.

4.2 In geval van “overmacht” (bijv sterfgeval/ziekte) kan in overleg kosteloos worden geannuleerd, wel dient dit te kunnen worden aangetoond.

Artikel 5: Offertes en reservering opdrachten

5.1 Wijze van offertes: Via de website of email kunt u online een offerte aanvragen, de offerte is geldig 14 dagen na datum van uitgifte. Na 14 dagen vervalt de offerte. Indien u gebruikt wilt maken van onze diensten, dient u binnen 14 dagen de offerte online te tekenen. Daarna ontvangt u van ons een factuur van aanbetaling en dient u de aanbetaling over te maken binnen de gestelde termijn.

5.2 Online offerte niet getekend: Is de offerte niet getekend voor de gestelde termijn of wilt u voor het tekenen van de online offerte eerst een kennismaking? dan kan alleen telefonisch, maar dan kan het gebeuren dan een ander persoon u voor is en kunnen wij uw opdracht niet meer in behandeling nemen.

5.3 Indien u de online offerte heeft getekend, en u niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, ook dan kan het zijn dat iemand anders u voor is, en we de offerte niet verder in behandeling nemen.

5.4 Het is niet mogelijk om datums vast te leggen en vrij te houden zonder een getekende offerte, aanbetaling of iets dergelijks.

Artikel 6: Betaling/Reservering van de opdrachten

6.1 Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige bedrag van de aanbetaling is voldaan. Totdat de aanbetaling is ontvangen staat de boeking onder voorbehoud in de agenda. Het totaalbedrag van de opdracht dient 7 dagen voor aanvang van de opdracht volledig te zijn voldaan.

6.2 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 5.1 is de opdrachtgever in verzuim en in elk geval heeft u geen Visagiste en/of haarstyliste op de grote dag.

6.3 Overige gasten die zijn geboekt, dienen die dag ook te worden uitgevoerd. Tevens dienen de overige gasten voorafgaand van de bruiloft de betalingen te hebben voldaan, of contant op de dag zelf. Op de dag zelf kan het niet meer worden overgeschreven.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Schade aan opdrachtgever: By Ann is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door By Ann, tenzij sprake is van opzet of schuld van By Ann. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en/of schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij By Ann verhalen.

7.2 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart By Ann van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door By Ann, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

7.3 By Ann is niet aansprakelijk voor allergische reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten. By Ann werkt volgens de hygienische richtlijnen.

7.4 Schade door opdrachtgever, (bijv: het omstoten van een glas over de make-up) indien sprake van opzet en/of schuld worden verhaald bij de opdrachtgever. In dit geval dient u de verzekering in te lichten.

Artikel 8. Locatie & tijd

8.1 De opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen de juiste tijd en locatie door te geven. Indien er sprake is van een wijziging van de locatie binnen 30 dagen, worden er extra reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

8.2 Indien bij wijziging van de locatie en/of tijd door de opdrachtgever buitenom de 30 dagen , houd u er dan rekening mee dat als dit in de planning van By Ann (Annemarie de Hond) niet in te passen is, zal kijken of dit mogelijk is. Indien dit mogelijk is zullen er extra kosten bijkomen, indien de wijziging van de locatie te ver uit elkaar ligt. Indien dit niet mogelijk is, zal de locatie blijven staan zoals afgesproken.

Artikel 9. Niemand aanwezig/of thuis

9.1 Indien op de dag van de proefsessie niemand aanwezig is zullen de vooraf betaalde aanbetalingen niet worden gerestitueerd. Tevens voor een vervolg proefsessie worden er nogmaals kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van wat u heeft geboekt.

Artikel 10. Publiceren foto’s

10.1 Indien u de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, gaat u ermee akkoord dat uw foto’s gebruikt zullen worden in de portfolio op onze website, sociaal media en reclame doeleinden. Indien u dit niet op prijs stelt, vragen wij u dit te melden.

10.2 Tevens ontvang u op de dag zelf een contract of u akkoord gaat met het publiceren van de foto’s op onze website, social media en reclame doeleinden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, tekent u het contract niet. Indien u wel akkoord gaat, gelieve het contract te tekenen op de dag zelf als het u word aangeboden.

10.3 Uiteraard worden uw persoonsgegevens NIET aan derden verkocht of doorgegeven, zo ook gebeurd dit niet met uw foto’s.

De bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing.